> jména a tituly Ježíše Krista <
> Ježíšovy divy a zázraky<

 

Ježíšové zázraky a divy
Matouš
Marek
Lukáš
Jan
         
Divy zapsané v jednom evangeliu:
Dva slepci
9,27-31
Posedlý
9,32-33
Peníz daně nalezen
17,24-27
Hluchoněmý uzdraven
7,31-37
Slepý uzdraven
8,22-26
Ježíš neviděn unikl
4,3
Velký lov ryb
5,1-11
Vzkříšeni mládence u Naim
7,11-15
Uzdravení ženy sklíčené
13,11-13
10 malomocných
17,13-19
Uťaté ucho Malchovo
22,50-51
V Káni galilejské
2,1-11
Syn knížete
4,46-54
Muž v Bethesdě
5,1-9
Slepec
9,1-7
Vzkříšení Lazara
11,43-44
Rybolov
21,1-11
 
Zapsané ve dvou evangeliích
Uzdravení ďábelníka
1,23-26
4,33-35
Uzdravení služebníka setn
8,5-13
7,1-10
Uzdravení slepého a němého
12,22
11,14
Uzdravení dcery Syrofenitky
15,21-28
7,24-30
Nasycení 4000 lidí
15,32-38
8,1-9
Zlořečení fíku
21,18-22
11,12-14
 
Zapsané ve třech evangeliích
Uzdravení malomocného
8,2-3
1,40-42
5,12-13
Tchyně Petrova
8,14-15
1,30-31
4,38-39
Utišení bouře
8,26
4,37-39
8,22-24
Stádo vepřů utonulo
8,28-34
5,1-15
8,27-35
Uzdravení ochromeného
9,2-7
2,3-12
5,8-25
Uzdravení ženy s krvotokem
9,20-22
5,25.29
8,43-48
Uzdravení dcery Jairovy
9,22-25
5,38-40
8,49.56
Uzdravení muže s rukou
12,10-13
3,1-5
6,6-10
Chozění po moři
14,25
6,48-51
6,19-21
Posedlý hoch
17,14-18
9,17
7,38-42
Bartimeus
20,30-34
10,47
18,35-43
 
Zapsané ve všech evangeliích
Nasycení 5000 lidí
14,15-21
6,35-44
9,12
6,5-13

 

> jména a tituly Ježíše Krista <
> Ježíšovy divy a zázraky <

www.jezis.info