Mnoho lidí se domnívá, že když odmítali vnitřní hlas, hlas volajícího Boha, nemohou už nikdy mluvit k Bohu. Mnoho lidí se také domnívá, že když jsou špatní a nedokonalý a udělali spoustu zlých věcí, Ježíš o ně nestojí. TO JE LEŽ !! Každý kdo žije má naději.


7 Praktických rad jak mít s Ježíšem přátelský vztah
1) Věřit, že Ježíš je Syn Boží a přesto může být i tvým přítelem a bude ti na blizku v dobrém i ve zlém.
2) Přijmout, že i za tebe zemřel a jako přítel bere tvou vinu na sebe, když ji před Bohem přiznáš a poprosíš o odpuštění.
3) Komunikovat s ním jako s přítelem skrze modlitbu a tak udržovat živý vztah. ( náměty na modlitbu )
4) Poznávat Ježíše jako přítele při studiu a při čtění Bible (Božího slova), protože Ježíš je Slovo.
5) Prosit jej aby na tebe působil svým Duchem, který je všudepřítomný.
6) Dodržovat co si přeje (je to k našemu užitku) a příjímat dary které ti dává.
7) Být mu vděčný a děkovat mu za to, co pro tebe udělal a udělá.
 
7 důležitých informací kterí ti Ježíš jako přítel nabízí a ukazuje
Ježíš tě neodsuzuje. (Řím. 8,1 - Bible)
Ježíš ti ve své smrti nabízí Boží odpuštění všeho zlého co jsi v životě udělal a nepřipomene ti to. (1.Jan 1,9)
Ježíš je jediný prostředník mezi tebou a Bohem který vše stvořil a skrze něj můžeš být s Bohem smířen. (Žid. 7,25)
Ježíš, Syn Boží ti svým životem ukázal jaký je Bůh a Bůh je láska. (1 Jan. 4,8)
Ježíš touží být i tvým přítelem na kterého se můžeš za všech okolností spolehnout. a nabízí ti pokoj, radost a vedení v tvém životě. (Matouš 11,28)
Ježíš porazil nepřítele satana, který tě svádí k hříchu a tak nad ním navždy zvítězil. (Zj.12,7-12)
Ježíš bude spravedlivě soudit celý svět a kdo uvěří v Ježíše nebude souzen. (Jan 3,18)
 
7 důvody proč Jěžíš přišel na zem.
Ježíš přišel, aby zemřel za tvé hříchy, aby jsi ty mohl žít. (Iz. 53)
Ježíš přišel svým životem ukázat jaký Bůh je a ukázat Boží moc, když jej Bůh vzkřísil z mrtvých.
Ježíš přišel druhým sloužit a chce se starat i o tebe.
Ježíš přišel ukázat jako moc Bůh nabízí i tobě, když budeš mít s Bohem uzký vztah jako Ježíš.
Ježíš přišel aby nezrušil zákon a proroky, nýbrž aby je naplnil. (Mt 5,17)
Ježíš přišel zrušit kletbu, kterou na sebe člověk uvedl svou neposlušností.

Ježíš přišel zmařit číny satana, který chce odloučit člověka od Boha a zabít jej. (1.Jan. 3,8)


Ježíš Kristus je ochoten nás vysvobodit od hříchu, neznásilňuje však naší vůli. Je-li tedy naše vůle ustavičným hřešením zcela poddána zlu, nepřejeme-li si být svobodní, nechceme přijmout jeho milost, co může pro nás udělat ? Sami jsme se zahubili tím, že jsme trvale odmítali Jeho lásku.

 

Ježíš je jediným prostředníkem mezi tebou a Bohem.

Ježíš řekl:  Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

 

Proč věřit, že Ježíš je Boží Syn ?