Opravdová svoboda neznamená dělat si co chci, ale svobodně se rozhodnout jít v životě s Tím, který mne miluje.

Všichni cítíme Boha skrze svědomí, které nám říká co je dobré a co zlé, mnozí a možná i ty si připadáš špatný a tíží
tě věci, které jsi v životě udělal a Bůh je připraven ti vše odpustit a nepřipomínat ti to - osvobození, které může
dát jen ON. Řídit se svým svědomím a slyšet své svědomí je velmi dobrý začátek.

Jestliže dnes uslyšíš Jeho hlas, nezatvrzuj své srdce, ale směle
přijď k Tomu, který klepe na tvé srdce a otevři mu prosím.

Opravdová svoboda je důsledkem smíření se s živým Bohem a přijetí > Ježíše za Božího Syna a za svého přítele <.

 

Jaké má Bůh pohnutky k tomu aby jsi s ním byl smířený a byl svobodný ?

1) Bůh tě stvořil ke svému obrazu a touží se o tebe starat, protože je Bůh lásky.
2) Tím, že tě stvořil tak jako Stvořitel ví co je pro tebe nejlepší.
3) Přeje si, aby se ti dobře dařilo, jak po tělesné, duševní i duchovní stránce.
4) Chce ti dát své dary a požehnání, aby jsi byl k užitku nejenom sobě, ale i lidem. kolem sebe.
5) Touží po vztahu s tebou.
6) Chce tě chránit od zlého.
7) Až přijde na zem a bude soudit všechny lidi, chce aby jsi obstál.

Jak smíření s Bohem dosáhnout ?
(jsou dvě možnosti)

První možnost: nehřešit, být dokonalý, ale žel, ve chvíli, kdy čteš tyto řádky už tuto možnost ztrácíš, protože nikdo není bez hříchu.
Druhá možnost: přijmout do svého života toho, kdo nezhřešil, koho Bůh poslal, aby za tvé hříchy zemřel a kdo se za tebe před Bohem postaví a Tím je

> Ježíš - tvůj přitel <
.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní
svobodnými - Ježíš je ta pravda.Bůh řekl: Zkuste a uvidíte, že Jsem je dobrý.

video ke zhlédnutí zde