Video ukazující boj mezi dobrem a zlem jehož součástí jsi i TY.

pokud se vám video nespustí, můžete si ho stáhnout zde nebo pustit na youtube

> Ježíš je vítězem a satan poraženým. <

Co Bible hovoří o Ježíši?
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne. Jan 14,6, Bible

Co Bible hovoří o Satanu?
On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví,
nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Jan 8,44, Bible